Děkujeme Vám, že pomáháte s námi! Moc si Vaší pomoci vážíme!


        Fotogalerie III. ročníku - 2023


Osvědčení o konaní veřejné sbírky 2023Veřejná sbírka 2023


Vážení přátelé,

i v letošním roce pokračujeme v projektu benefičního štafetového závodu Honter cup, jehož nedílnou součástí je i veřejná sbírka na podporu dětí, kterým do života vstoupila nemoc, nebo úraz. Stejně, jako v uplynulých dvou ročnících, tak i letos vyhlásíme veřejnou sbírku a prostřednictvím transparentního účtu budeme shromažďovat finanční prostředky na dary, kterými se budeme snažit malým bojovníkům zpříjemnit život, jak jen to půjde.                                   

V následujících dnech zveřejníme postupně v sekci "veřejná sbírka" příběhy pěti dětí. Filípka, Johanky, Vašíka a sourozenců Vojtíka a Filípka.  A stejně jako v uplynulých ročnících budeme nesmírně vděčni za Vaši finanční podporu tohoto projektu.  

31. března zveřejníme číslo transparentního účtu, na který bude možné přispívat až do 30. září 2023. Přispět samozřejmě můžete i Vaší účastí v benefičním štafetovém závodu, neboť startovné, jako vždy, v plné výši putuje přímo na transparentní účet veřejné sbírky.                                                                                                                                            

A motto pro tento rok? #zavodimprodobrouvec už znáte. Letos na našich propagačních materiálech najdete i slogan: MÁM DOBRÉ SRDCE A NEBOJÍM SE HO POUŽÍT!                                                                                                                          

Tak pojďte do toho s námi! Děkujeme!


Přátelé, představujeme Vám

Vašíka, Filípka, Johanku a Vojtíška s Filípkem!          Fotogalerie z ročníku 2022

Ti nejdůležitější! Johanka, Nelinka a Martin. Díky vám jsme mezi ně mohli rozdělit dary v hodnotě 95.599,- Kč  a dva úžasné poukazy na terapii k Lamákovi. Ještě jednou velké díky vám všem! Za penízky, pomoc materiální, podporu morální i za vaši účast v závodě a na akci. Nekončíme! Vyúčtujeme právě skončenou veřejnou sbírku a jdeme na další! A v příštím roce, zůstaneme-li živí a zdraví, na shledanou 2. září 2023 na dalším ročníku Honter cupu!

První a poslední improvizovaný závod pro děti! Od dalšího ročníku pevná součást Honter cupu. Moc děkujeme přátelům a kamarádům od Johančina týmu, kteří nás posunuli o pěkný kus dál. Děkujeme!

                                                              Tak a tady něco ze závodu...

                                                   Šrumec tak nějak dokola kolem a tak... :-)

                                            Zázemí a podpora. Bez toho by to vůbec nešlo!

                      Vyhlášení výsledků II. ročníku benefičního štafetového závodu Honter cup

Unikátní a výjimečná! Prohlídka podzemních štol BVK. Děkujeme p. Ing. Prokopovi a p. Mišákovi!

                                             Taková malá tombola o jeden velký let...

                               Naši pořadatelé a ti, co se kolem všeho tak nějak motali:-)

                                                    Večerní program - vystoupení Franty

Dražba bankovky! Díky Ivanovi Sheleverovi za úžasný dar, který v dražbě proměnil Michal Stupka za 9.000,- Kč do veřejné sbírky!

Vážení přátelé,

stejně jako v roce 2021, tak i v letošním roce jsme díky pochopení společnosti HV izol s.r.o. mohli vyhlásit veřejnou sbírku, která bude věnována Nelince, Johance (a její MŠ v Tasově) a Martinovi.

Na podporu veřejné sbírky se i letos uskuteční benefiční štafetový závod čtyřčlenných družstev Honter cup, jehož startovné je přímo převáděno na transparentní účet veřejné sbírky. S obrovskou pokorou se budeme snažit dotáhnou tento projekt do zdárného konce. I proto Vás touto cestou prosíme o pomoc. Nenechte nás v tom!

Moc děkujeme za všechny Vaše finanční i věcné dary, za každou pomoc i šíření tohoto projektu, děkujeme, že si najdete čas a přijedete si zazávodit pro dobrou věc...

                                                                                                              ...pomáhat je normální

                                                                                                              za organizárory - Jan Stupka 


                          Silák Franta

Od 20:00 vystoupí v rámci doprovodného programu následovník legendárního Franty Kocourka
                                                                   FRANTA ŠEBELA

      Plakát - pozvánka na 3. září 2022 - benefiční štafetový závod Honter cup - Březová nad Svitavou


   Vyhlídkový let nejen pro vítěze závodu

Nejen vítězné družstvo si odnese poukaz na vyhlídkový let z letiště ve Starém Městě u Moravské Třebové, ale i v pořadí druhé a třetí družstvo! 

Pro diváky je stejně jako v loňském roce připravena soutěž o spoustu atraktivních cen. A stejně jako loni, tak i letos vyhraje jeden z vás hodinový vyhlídkový let! 


  Unikátní komentovaná exkurze do štol

Pro zájemce z řad závodníků a diváků jsme po dohodě s BVK Brno připravili komentovanou exkurzi do podzemních štol v prameništích Březová nad Svitavou - Dlouhá. Provázet vás bude vedoucí provozu pan Milan Mišák a my děkujeme nejen jemu, ale i vedení společnosti BVK, která nám umožnila nabídnout vám tuto jedinečnou a neopakovatelnou příležitost nahlédnout pod pokličku "výroby" pitné vody. Zájemci o prohlídku musí být připraveni v areálu startu závodu v 10:00. Odtud se v doprovodu organizovaně  přesunou do ochranného pásma pramenišť. Pozor! Omezená kapacita! 

         Registrační systém v provozu 

Na www.hontercup.cz naleznete v sekci Závod + přihlášení  QR kód, pomocí kterého se jednoduše přihlásíte do registračního systému, který využíváme. Termín závodu, tedy 3. 9. 2022 není až tak úplně za dveřmi, ale dát dohromady partu čtyřech lidí, tak to taky není úplně velká legrace:-). Proto nenechávejte nic na poslední chvíli a svojí účastí přispějte na dobrou věc. Veškerý výtěžek ze startovného putuje automaticky na transparentní účet veřejné sbírky. 

     Startovné v předprodeji 1.200,- Kč za družstvo. Na místě 1.600,- Kč. Stejně jako v uplynulém roce se můžete těšit na super ceny pro nejlepší a drobné dárky pro všechny účastníky. Pitný režim, ovocná svačina a večeře je rovněž zajištěna pro každého účastníka. 

     A letos máme pro závodníky připraveno jedno obrovské překvapení! Budete mít možnost vidět něco, co běžný smrtelník v životě neuvidí!!!

                                                                                                        Díky, že pomáháte s námi!V životě někdy rozhodují maličkosti. Někdo tomu říká náhoda, jiný to nazývá osudem. Já říkám, že věci se dějí ve správný čas...

Myšlenka uspořádat ve Březové nad Svitavou štafetový závod "ležela" na stole delší dobu. Stále však chyběl správný impulz. Něco, co vás nakopne a vy si řeknete: "Tohle je ono. To dává smysl. Pojďme do toho!"

No a tím zlomovým okamžikem se pro mě stalo setkání s malým Vencou a jeho rodinou na našich trailech. Když kolem mě jednoho letního dne projel na kole prcek s protézou na noze, jen jsem stál a zíral. Kdo je tím klučinou a jaký osud ho potkal, jsem se dozvěděl vzápětí od jeho otce. A když jsem o pár minut později viděl, kolik úsilí musí Vašek, jeho brácha i táta vynaložit, aby se dostali zpět na kopec, byl osud štafetového závodu zpečetěn! Věděl jsem, že přesně tohle dává smysl. Že náš závod malému Vaškovi může pomoci. Stačí jen uspořádat závod, startovné věnovat na nákup elektrokola a Vašek bude bez větších potíží samostatný.

A když jsem se svým zážitkem svěřil zaměstnavateli, setkal jsem se s úžasnou reakcí a podporou. Během několika dní jsme pod projekt štafetového závodu přidali myšlenku vyhlásit veřejnou sbírku, získali jsme silného generálního partnera a navíc ještě do projektu zahrnuli Martina, jehož život v jediném okamžiku na školním výletě nabral zcela nečekaný směr.

Takže ve zkratce: Hontercup je benefiční štafetový závod, jehož výtěžek ze startovného poputuje na transparentní účet veřejné sbírky, která bude probíhat souběžně s tímto projektem.

Věřím, že v den závodu vám všem představíme Vaška na novém elektrokole a Martinovi předáme tučný šek! No a pak se pustíme do dalšího projektu a pomůžeme dalším mladým sportovcům!

Pojďte s námi závodit pro dobrou věc!

Děkujeme!

Sometimes small things make all the difference. Some say they are accidents, others call them fate. But I say things just happen when they need to.

The idea to organise a relay race in Březová nad Svitavou has been around for a while, it just needed the right impulse. Something that will inspire you and you'll say "That's it! It makes sense, let's do it!"

That right impulse for me was meeting little Venca and his family when hiking in the forest. When a small kid with a prosthetic leg cycled past me one summer day, all I could do was just stare at him. In a few minutes I found out from his father who that kid was and what had happened to him. When a couple of minutes later I saw how much effort it cost Vašek himself, his father and brother to get back to the top of the hill, the fate of the relay race was sealed. I knew that it made sense now - the race can help little Vašek. We just need to organise it and buy Vašek an electric bike with the proceeds and he'll be able to cycle independently from then on.

When I shared my idea with my employer, his reaction and support were just fantastic. In a few days the idea to raise funds from the public was added to the project, we found a strong general partner and included Martin, whose life took an unexpected turn in a flash after an ordinary school trip, in the project as well.

In a nutshell: Hontercup is a charity relay race; its proceeds will go to the transparent account of the fundraising campaign which will run untill 5. 9. 2021.

We do believe that on the day of the race we'll be able to present Vašek with an electric bike; Martin will receive financial support for taking part in sports competitions, and then we will start another project and will help other young children who love sports!

Take part in the race for the good cause!

Thank you! 


       Kontrola a schválení vyúčtování veřejné sbírky 2021

Jsme povinni zveřejnit výčtování a protokol o kontrole a schválení vyúčtování veřejné sbírky dle ustanovení § 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole, ve znění pozdějších předpisů


Honter cup 2021 je minulostí

     První ročník benefičního štafetového závodu proběhl 4. 9. 2021 v areálu víceúčelového hřiště na ul. Hradecké ve Březové nad Svitavou a v přilehlé lokalitě Březovského trailu. 

     Samotného závodu se zúčastnilo 12 družstev. Startovní pokyn zazněl ve 14 hodin a pak se na trať postupně vydávali účastníci všech čtyřech disciplín. V prostorách startu a cíle panovala úžasná atmosféra, kterou vytvořili přátelé našich soutěžících, místní diváci, pořadatelé i samotní závodníci. 

     Každý závodník bez rozdílu nechal na trati všechno! Všichni do toho šli pro dobrou věc. Startovné i veřejná sbírka pomohli k zakoupení báječného elektrokola pro Vaška a Martinovi pomohli s financováním soutěžní sezón nejen v mistrovských závodech, které jsou součástí MČR v sidecarcrossu, ale i s účastí na dvou podnicích MS. V obou bodoval! Přátelé, díky vaší neskutečné podpoře se podařilo vybrat přes 160.000,- Kč. Neuvěřitelné! Děkujeme, děkujeme, děkujeme!

     Samozřejmě ani samotní závodníci nebyli o nic ošizeni. Tři nejúspěšnější družstva si odnesla poukazy na vyhlídkové lety a a spousty dalších drobných cen. Každý účastník obdržel od sponzora závodu společnosti Honter company upomínkové předměty. 

     Mimo samotný závod v areálu probíhal doprovodný program. Sportovní i kulturní. O ten sportovní se postaral Honza Sladký se svojí báječnou bikovou exhibicí, do které vtáhl přítomné diváky s neuvěřitelnou lehkostí. O kulturní program se podělili boskovičtí Mariachi Espuelas a ostřílení matadoři ze svitavska Fotrs blues. No a to všechno mluveným slovem doprovázel po celý den "pražák" ze Březové nad Svitavou - Honza Holek.

     Na závěr za mě poděkování všem, bez kterých by tenhle první ročník nebyl. Tedy sponzorům, desítkám dobrovolníků a desítkám dobrých duší, kteří dokázali přispět čímkoli. Darem, pomocí, radou, povzbuzením. Přes nešťastné zranění jednoho z účastníků musím konstatovat, že tohle byla velká zkušenost a že se moc těším na to, že ji příští rok zopakujeme v druhém ročníku dalšího benefičního závodu.

     V současné době pracujeme na videu ze závodu. No a hledáme hlavně ty, jimž můžeme pomoci. Víte-li o někom, pište, volejte, ať můžeme připravit další veřejnou sbírku, která pomůže. 

     Ještě jednou vám všem velké díky za podporu!

                                                                                        Za organizační tým Jan Stupka a Radek MikolínO PROJEKTU