4.9. Březová nad Svitavou- sportovní areál Hradecká 314-začátek závodu 14:00

O PROJEKTU

     V životě někdy rozhodují maličkosti. Někdo tomu říká náhoda, jiný to nazývá osudem. Já říkám, že věci se dějí ve správný čas...

     Myšlenka uspořádat ve Březové nad Svitavou štafetový závod "ležela" na stole delší dobu. Stále však chyběl správný impulz. Něco, co vás nakopne a vy si řeknete: "Tohle je ono. To dává smysl. Pojďme do toho!"

     No a tím zlomovým okamžikem se pro mě stalo setkání s malým Vencou a jeho rodinou na našich trailech. Když kolem mě jednoho letního dne projel na kole prcek s protézou na noze, jen jsem stál a zíral. Kdo je tím klučinou a jaký osud ho potkal, jsem se dozvěděl vzápětí od jeho otce. A když jsem o pár minut později viděl, kolik úsilí musí Vašek, jeho brácha i táta vynaložit, aby se dostali zpět na kopec, byl osud štafetového závodu zpečetěn! Věděl jsem, že přesně tohle dává smysl. Že náš závod malému Vaškovi může pomoci. Stačí jen uspořádat závod, startovné věnovat na nákup elektrokola a Vašek bude bez větších potíží samostatný.  

     A když jsem se svým zážitkem svěřil zaměstnavateli, setkal jsem se s úžasnou reakcí a podporou. Během několika dní jsme pod projekt štafetového závodu přidali myšlenku vyhlásit veřejnou sbírku, získali jsme silného generálního partnera a navíc ještě do projektu zahrnuli Martina, jehož život v jediném okamžiku na školním výletě nabral zcela nečekaný směr.

     Takže ve zkratce: Hontercup je benefiční štafetový závod, jehož výtěžek ze startovného poputuje na transparentní účet veřejné sbírky, která bude probíhat souběžně s tímto projektem až do 5. 9. 2021. 

     Věřím, že v den závodu vám všem představíme Vaška na novém elektrokole a Martinovi předáme tučný šek! No a pak se pustíme do dalšího projektu a pomůžeme dalším mladým sportovcům! 

     Pojďte s námi závodit pro dobrou věc!

                                                                                                        Děkujeme!

      

Sometimes small things make all the difference. Some say they are accidents, others call them fate. But I say things just happen when they need to.

The idea to organise a relay race in Březová nad Svitavou has been around for a while, it just needed the right impulse. Something that will inspire you and you'll say "That's it! It makes sense, let's do it!"

That right impulse for me was meeting little Venca and his family when hiking in the forest. When a small kid with a prosthetic leg cycled past me one summer day, all I could do was just stare at him. In a few minutes I found out from his father who that kid was and what had happened to him. When a couple of minutes later I saw how much effort it cost Vašek himself, his father and brother to get back to the top of the hill, the fate of the relay race was sealed. I knew that it made sense now - the race can help little Vašek. We just need to organise it and buy Vašek an electric bike with the proceeds and he'll be able to cycle independently from then on.

When I shared my idea with my employer, his reaction and support were just fantastic. In a few days the idea to raise funds from the public was added to the project, we found a strong general partner and included Martin, whose life took an unexpected turn in a flash after an ordinary school trip, in the project as well.

In a nutshell: Hontercup is a charity relay race; its proceeds will go to the transparent account of the fundraising campaign which will run untill 5. 9. 2021.

We do believe that on the day of the race we'll be able to present Vašek with an electric bike; Martin will receive financial support for taking part in sports competitions, and then we will start another project and will help other young children who love sports!

Take part in the race for the good cause!

Thank you!