Děkujeme Vám, že pomáháte s námi! Moc si Vaší pomoci vážíme!


        Fotogalerie III. ročníku - 2023


Osvědčení o konaní veřejné sbírky 2023Veřejná sbírka 2023


Vážení přátelé,

i v letošním roce pokračujeme v projektu benefičního štafetového závodu Honter cup, jehož nedílnou součástí je i veřejná sbírka na podporu dětí, kterým do života vstoupila nemoc, nebo úraz. Stejně, jako v uplynulých dvou ročnících, tak i letos vyhlásíme veřejnou sbírku a prostřednictvím transparentního účtu budeme shromažďovat finanční prostředky na dary, kterými se budeme snažit malým bojovníkům zpříjemnit život, jak jen to půjde.                                   

V následujících dnech zveřejníme postupně v sekci "veřejná sbírka" příběhy pěti dětí. Filípka, Johanky, Vašíka a sourozenců Vojtíka a Filípka.  A stejně jako v uplynulých ročnících budeme nesmírně vděčni za Vaši finanční podporu tohoto projektu.  

31. března zveřejníme číslo transparentního účtu, na který bude možné přispívat až do 30. září 2023. Přispět samozřejmě můžete i Vaší účastí v benefičním štafetovém závodu, neboť startovné, jako vždy, v plné výši putuje přímo na transparentní účet veřejné sbírky.                                                                                                                                            

A motto pro tento rok? #zavodimprodobrouvec už znáte. Letos na našich propagačních materiálech najdete i slogan: MÁM DOBRÉ SRDCE A NEBOJÍM SE HO POUŽÍT!                                                                                                                          

Tak pojďte do toho s námi! Děkujeme!


Přátelé, představujeme Vám

Vašíka, Filípka, Johanku a Vojtíška s Filípkem!          Fotogalerie z ročníku 2022

Ti nejdůležitější! Johanka, Nelinka a Martin. Díky vám jsme mezi ně mohli rozdělit dary v hodnotě 95.599,- Kč  a dva úžasné poukazy na terapii k Lamákovi. Ještě jednou velké díky vám všem! Za penízky, pomoc materiální, podporu morální i za vaši účast v závodě a na akci. Nekončíme! Vyúčtujeme právě skončenou veřejnou sbírku a jdeme na další! A v příštím roce, zůstaneme-li živí a zdraví, na shledanou 2. září 2023 na dalším ročníku Honter cupu!

První a poslední improvizovaný závod pro děti! Od dalšího ročníku pevná součást Honter cupu. Moc děkujeme přátelům a kamarádům od Johančina týmu, kteří nás posunuli o pěkný kus dál. Děkujeme!

                                                              Tak a tady něco ze závodu...

                                                   Šrumec tak nějak dokola kolem a tak... :-)

                                            Zázemí a podpora. Bez toho by to vůbec nešlo!