Nový termín závodu: 4. září 2021!!!

CROSSOVÝ BĚH

Tento úsek povede převážně po lesních cestách a volným terénem. Předpokládaná délka úseku v závislosti na aktuální situaci v lesním porostu bude okolo 3000 - 3500 m.

CROSS COUNTRY RUN

This part of the race will lead mainly along forest roads and open terrain. Depending on the current situation in the forest stand, the expected length of the part will be around 3000 - 3500m.


IN-LINE BRUSLE(sportovní invalidní vozíky a handbike)

Úsek bude veden po cyklostezce podél řeky Svitavy a z důvodu bezpečnosti pouze jednosměrně. Předpokládaná délka úseku cca 2500 m. Tento úsek závodu lze absolvovat i na invalidním vozíku, handbiku a pod. Prosíme do přihlášky upřesnit typ prostředku na kterém se zúčastníte.

IN LINE SKATING

(including sports wheelchairs and handbikes)

This section will go along a cycle path along the Svitava River, for safety reasons, only in one direction. The expected length of the section is approx. 2500 m. It will be possible to take part in this section in a wheelchair, on a handbike, etc. In your application, please specify the type of vehicle you will use.

 CROSS COUNTRY MTB

Tento úsek závodu bude zasazen do dvou lokalit v k.ú. Brněnec a Březová nad Svitavou. Povede kolem bývalých opukových lomů, lesními a polními cestami s několika svižnými sjezdy a pár výživnými výjezdy. Projedete i lehčí pasáže Březovského trailu. Délka cca 10 až 12 km.

CROSS COUNTRY MOUNTAIN BIKE

This part of the race will take place in two locations in Brněnec and Březová nad Svitavou. It will lead past former marl quarries, forest and field tracks with several swift descents and a few steep uphill sections. The track will also include lighter parts of Březov bike trail. The length is about 10 to 12 km.

MTB TRAIL

Úsek s velkou neznámou. Pokud výrazně nezasáhne těžba kalamitního dřeva, užijete si černou na Březovském trailu, jeden výšlap a dost rychlý finiš volným terénem do cíle. Předpokládaná celková délka do 3000 m.

MOUNTAINBIKE TRAIL

This section has not been finalised yet. If wood cutting does not significantly affect the area, it will take place on the black Březov trail; there will be one uphill segment and a fairly fast finish across open terrain. Estimated total length up to 3000 m.


Informace k prezentaci:

Součástí registrace je i automatická možnost úhrady startovného. Startovné za družstvo činí 1.111,- Kč v předprodeji a 1.500,- Kč v den konání na místě. Pro závod je z důvodu bezpečnosti stanoven limit 30 družstev. Variabilní číslo je rok konání závodu, tedy 2021 + startovní číslo od 1 do 30. (např. 20211, 20212, atd.) Systém toto číslo automaticky vygeneruje a s přiděleným startovním číslem pro vás  budou v den závodu nachystány veškeré podklady. (startovní čísla pro každého člena družstva, parkovací karta pro tým, karta pro každého účastníka, která vás bude opravňovat ke vstupu do zóny určené pouze pro závodníky, poukázky na odběr jídla a občerstvení. Předpokládáme, že prezentace bude probíhat v den konání závodu od 12:00 - 13:00. K dispozici budete mít šatny a sociální zařízení včetně sprch. Sprchy jsou bohužel pouze společné a tak čas vyhrazený ženám budeme řešit po uzavření registrací. Šatny budou připraveny zvlášť pro muže a ženy. Připraven bude i bezbariérový přístup s případnou pomocí pořadatelů. V přihláškách proto vyplňujte řádně pohlaví startujícího. Prosíme i o doplnění poznámky v případě, že na in-line úseku bude startovat závodník  - závodnice na sportovním invalidním vozíku, či handbiku. Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Odpovědnost za registraci takové osoby nese kapitán týmu a vyplívá to automaticky z formuláře na stránkách v registračním systému Nazavody.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit telefonicky, nebo e-mailem na pořadatele závodu. (sekce Kontakty) Startovné je v plné výši přímo vloženo na transparentní účet Veřejné sbírky pro Vaška a Martina a dále s ním bude nakládáno v souladu s podmínkami pro vyhlášenou veřejnou sbírku. Náklady na samotný závod, stejně jako třeba občerstvení, či věcné ceny, jdou plně na vrub pořadatele. Zaplacením startovného tedy přímo podpoříte veřejnou sbírku. (viz. sekce Veřejná sbírka)