veřejná sbírka byla ukončena k datu 5. září 2021

O vyhlášení nové sbírky vás budeme včas informovat

              Příběhy kluků - rok 2021


Vendův příběh

Byl to blesk z čistého nebe. Najednou jsme byli rodiče, jejichž dítě se nenarodilo zdravé.

Venda se narodil s vrozenou vývojovou vadou levé nožky. Byli jsme jako rodiče postaveni před životní rozhodnutí. Buď zvolíme mnohaleté pokusy o prodloužení nožky, s naprosto nejistým výsledkem, nebo se rozhodneme pro radikální nevratné řešení, tj. amputaci s následnou protetickou náhradou kolene a kotníku. Bylo to velice těžké rozhodnutí....
Pomohlo nám až setkání s rodinou, která ten samý problém řešila o 4 roky dříve. Byli jsme ohromeni, když jsme viděli, že s protézou se dá "solidně" žít.
Dnes Venda protézku používá už čtvrtým rokem a zkouší dělat vše, co dělá jeho starší bratr - kopat do balónu, lézt po průlezkách, skákat na trampolíně, jezdit na kole. Začíná chápat, že protézka nikdy nebude "živá noha" a když ji sundá či se porouchá, tak nechodí. Proto na ni nedá dopustit. Je úžasné Vendu pozorovat, jak chvilku nepostojí.

Martinův příběh

V březnu roku 2017 vyrazil Martin Žižlavský, student prvního ročníku šumperského gymnázia, se třídou na lyžařský výcvik do Ski Resortu. Součástí střediska je i celoroční bobová dráha. Otevřený bob zde jede z kopce po kolejnici, jako když frčíte na pouti po horské dráze. Bezpečnost jezdce by měl zajistit bezpečnostní pás. Nic, co by mělo sportovce tělem i duší, jakým je Martin, jakkoli ohrozit. Před druhou zatáčkou chtěl ale Martin zamávat kamarádovi. Hned po zamávání sice vrátil ruce na držadlo, ale už se mu nepodařilo chytit tak pevně madlo, když začala při nájezdu do zatáčky působit odstředivá síla.

Ta jej začala z bobu vynášet a bezpečnostní pás, místo aby ho zachytil, se stále povoloval a natahoval, jako v autě. "Pás mě neudržel a málem jsem z toho bobu vypadl. Noha se mi dostala ven a zahákla se do té železné konstrukce. Nakonec mě to hodilo zpátky do bobu, ale už bohužel bez nohy. Ta tam zůstala," vzpomíná Martin Žižlavský na děsivý okamžik, o kterém dnes mluví v klidu a bez emocí.


Václav:

It came completely out of the blue. Suddenly we were parents of a child born with a disability.

Venda was born with a developmental defect in his left leg. We, parents, faced a life-changing decision: either many years of attempting to help the leg develop with a completely uncertain outcome, or take a radical irreversible step and amputate it and replace it with a prosthetic knee and ankle. It was a very harsh choice...

What helped us was meeting a family who had faced the same dilemma four years before us. We were amazed to see that it was possible to live a full life with a prosthetic limb.

Now Venda has been using the prosthesis for more than three years and is trying to do everything his older brother does - kick a football, climbe the climbing frames, jump on a trampoline, ride a bike. He's starting to realise that the prosthesis will never become a "live" leg and when he takes it off or something is wrong with it, he can't walk. That's why he keeps using it all the time. It's amazing to see him always on the move.

Martin:

In March 2017 Martin Žižlavský, a first-year student of Šumperk grammar school, went together with his class to practice skiing in a ski resort. The resort has an all-year-round bobsled track, where an open bobsled goes down on a rail just like on a funfair roller coaster. A seatbelt is supposed to provide safety for the rider and there was nothing there that should have put such a sportsman in his heart and soul as Martin, in any sort of danger.

However, Martin wanted to wave to his friend before the second turn. He put his hands on the bar immediately after butdidn't manage to hold it fast enough when the centrifugal force started to act when cornering.

He was being pulled by it out of the bobsled and the safety belt, instead of holding him in place, was still loosening and tightening, like in a car. "The belt didn't hold me and I almost fell out. My leg got out and got stuck in the iron structure. In the end I was thrown back into the bobsled, but unfortunately without the leg. It stayed there." - recalls Martin, who is now able to talk about the horrific moment calmly and without emotions.