KONTAKT

Hontercup

+420 601 525 504

jan.stupka@hvizol.cz


Kde zaparkují účastníci?

Pro účastníky bude připraveno parkoviště v těsné blízkosti areálu TJ Sokol Březová nad Svitavou. Instrukce dostane každé družstvo s vyplněnou registrací a zaplaceným startovným do e-mailu.


Where can the participants park?

A parking lot will be set up in close proximity to TJ Sokol Březová nad Svitavoucomplex. Instructions will be sent to each team with a completed registration and paid participation fee by e-mail.

Kde mohou parkovat návštěvníci?
Pro návštěvníky bude k parkování vyhrazeno Moravské náměstí ve Březové nad Svitavou. Na místě bude značení, poradí vám i pořadatelé a městská policie. Areál TJ i Březovský trail jsou z náměstí vzdáleny do pěti minut chůze. Parkoviště na ul. Dlouhá u Březovského trailu bude v den závodu uzavřeno! 


Where can spectators park?

Spectators will have Moravské náměstí in Březová nad Svitavou reserved for parking. The area will be marked, the organisers and town police will be assisting. TJ complex and Březovský trial are located within 5 minutes walk from the square. The parking lot on Dlouhá street near Březovský trial will be closed on the day of the race. 

Jak se na místo dopravit vlakem?
Nejjednodušším způsobem, jak se k nám dopravit jsou pravidelné spoje ČD. V železniční stanici Březová nad Svitavou zastavují v pravidelných dvouhodinových intervalech rychlíky na trase Praha - Brno a zpět. Cesta z vlakového nádraží bude značena jak na stadion TJ, tak na Březovský trail.


How to get there by train?

The easiest way to the event is Czech railways regular train connections. Speed trains from Brno to Prague and back stop at Březová nad Svitavou railway station every two hours. The ways to the TJ complex and Březovský trail will be marked.

Vstupné na akci ano, či ne?
Štafetový závod, doprovodný i sportovní program budou volně přístupné. Pouze vstup do některých zón bude omezen na registrované účastníky. Z podmínek stanovených v osvědčení o konaní veřejné sbírky je zřejmé, že nelze finanční příspěvky shromažďovat jinak, než na transparentním účtu. Z tohoto důvodu nebude v rámci celého dne možné přispět v hotovosti na místě do žádných pokladniček, ani nákupem dárkových předmětů! Výjímkou bude pouze pokladnička pro dobrovolné příspěvky na údržbu trailových stezek, která bude umístěna přímo v areálu TJ na stanovišti pořadatelů.


Do I need to pay an entry fee?

The relay race, other sports events and the accompanying program will have free access. Entrance to certain areas will be allowed for registered participants only. The conditions of arranging a charity event do not allow raising funds in any way apart from transfers to a transparent bank account. For this reason It will not be possible to pay any cash for tickets or gifts. The only exception will be a a treasury for voluntary  contributions for the maintenance of trails, which will be located directly in the TJ complex at the organizers' .